100 ord alle markedsførere bør kunne

100 ord_Blogg

Som markedsførere, og kanskje spesielt digitale markedsførere, er det viktig å holde seg oppdatert på regler, begreper og trender i markedet. Enten du er nybegynner eller erfaren, er det nyttig med en ordliste slik at du kan lære deg noe nytt eller forsikre deg om at du er oppdatert.
100 ord alle markedsførere bør kunne finner du under.

Vi har sortert alle ordene alfabetisk. Leter du etter et spesifikt ord kan du trykke Command + F på Mac eller CTRL + F på PC for å søke.

A

Autentisering: Teknologier og/eller konfigureringer som brukes for å sertifisere autensiteten til en melding eller dens avsender.

A/B-test: Hvor man sammenligner to forskjellige versjoner av en annonse, et nyhetsbrev eller et innlegg, for å måle resultatet og velge den som gjør det best.

Alt-tekst: Beskrivelsen av hvordan et bilde ser ut og dets funksjon. Viktig i forhold til universell utforming av nettsider.

Autorespons/autosvar: Systemer som automatisk sender forhåndsdefinerte e-poster.

Algoritme: En varierende faktor som søkemotorer benytter for å rangere nettsider og annonser.

B

B2C: Business to Consumers – Akronym for forbrukermarkedet

B2B: Business to Business – Akronym for bedriftsmarkedet

Bounce rate/Fluktfrekvens: Raten på hvor mange som besøker nettsiden din og forlater den straks etterpå, eller raten på e-poster som blir avvist eller ikke levert.

Bulk email/Masse-e-post: Store e-post-kampanjer

BIMI: Brand Indicators for Message Identification – En autentiseringmetode som lar merker vise deres logo ved siden av avsenderen for å styrke omdømmet og leveringsevnen.

Batch/Parti: En serie med kommandoer eller operasjoner som utføres sekvensielt og automatisk.

Blacklist/Svarteliste: Liste med IP-adresser som blir ansett som spam, svindel eller annet som kan skade leveringsevnen.

C

Cookies/Informasjonskapsler: En kodebit som lagres i nettleseren på enheten din når du besøker en nettside. Lar deg f.eks. lagre innloggingsinformasjon.

Call-to-action (CTA): En invitasjon til handling rettet mot mottakeren, ofte plassert på en knapp – for eksempel «les mer» eller «kjøp nå».

Click-Through/Klikk: En brukers klikk på en annonse, en lenke i en e-post eller knapp på nettsiden.

CRM: Customer Relationship Management – En strategi som går ut på å pleie forholdet til kunden, med utgangspunkt I en database hvor kundedata lagres og skapes.

CMS: Content Management System – Applikasjoner som brukes til å styre en verden av innhold.

CPC: Cost per click / Kostnad per klikk – Hvor mye ett klikk på en annonse koster.

CAN-SPAM: Amerikansk lov som skal hindre selskaper å drive med spam.

Conversion/Konvertering: En handling som en markedsfører ønsker at mottakeren skal gjøre, f.eks. laste ned en fil, melde seg på nyhetsbrev eller kjøpe et produkt.

D

Domene: Identiteten til din bedrift. Fungerer som en slags adresse.

Double opt-in/Dobbelt samtykke: En datainnsamlingsmetode der brukeren mottar en ekstra bekreftelsesmelding, etter å ha fylt ut et skjema.

Database: Arkiv som inneholder oppsamlet kundedata, som har blitt samlet gjennom ulike databasebyggings-strategier.

Delisting/Avnotering: Fjerning fra en svarteliste

DEM: Direct Email Marketing – Markedsføring som omhandler å sende ut e-post, oftest reklame.

Deliverability/Leveringsevne: En e-posts evne til å bli suksessfullt levert til mottakeren.

E

Engasjement: Interesse og interaksjoner brukere og følgere har med en bedrift og genererer alt av innhold og kommunikasjon fra selskapet. Kan være i form av likes, kommentarer, delinger, åpning av e-post og mer. Dette er en dynamisk verdi som endres kontinuerlig.

E-commerce/E-handel: En type nettside der produkter og tjenester kan kjøpes på nett.

ESP: Email Service Provider – En plattform som hjelper markedsførere med å sende e-postkampanjer til en kontaktliste.

Eksponeringer: Antall ganger annonsen eller innlegget ditt har blitt vist, uavhengig av om det er til samme person flere ganger.

F

Forward/Videresende: Å videresende en melding til en annen bruker.

Feedback loop/Tilbakemeldingssløyfe: Et signal som blir sendt til avsender når mottaker flyttet en e-post til søppelpost.

Footer/Bunntekst: Den siste delen av oppsettet på en nettside eller e-post. Bør inneholde kontaktinformasjon, personvernregler, adresse og eventuell avmeldingsknapp.

Footer på nettsiden til Blink Marked

G

GIF: En kort video som går i loop og varer noen få sekunder.

GDPR: General Data Protection Regulation – Personvernfordring som gir privatpersoner større rettigheter når det gjelder bedrifters innsamling og lagring av personlig data.

Les også vårt blogginnlegg om GDPR.

H

Header/Topptekst: Den øverste delen av en nettside eller e-post som inneholder hovedinformasjon, som avsender, emnefelt og dato.

Ham: Det motsatte av Spam. Identifiserer alle legitime e-poster.

HTML: Hypertext Markup Language -Web-standarden for å komponere multimedia-innhold.

Hard Bounce: Når en e-post blir avvist pga. et permanent problem som f.eks. en blokkert eller ugyldig mottaker-adresse.

Hashtags: Nøkkelord med tegnet # foran, som bruker på sosiale medier for å kategorisere innholdet ditt og gjøre det søkbart.

I

IMAP: Protokoll som brukes til å lese en postkasse.

IP: Et firesifret unikt nummer som brukes til å identifisere PCer, servere og andre enheter.

J

Java: Objektorientert programmeringsspråk.

JPG: Elektronisk bildeformat/bildefil.

K

Konverteringsrate: Konverteringsraten regnes ut prosentvis basert på hvor mange som har gjennomført en konvertering av antallet som har klikket eller besøkt nettsiden din.

L

Layout/Oppsett: Den grafiske innstillingen til en nettside, f.eks. tekst, bilder, CTA-knapper og tabeller.

Link: En hypertekst-lenke som kan bli lagt inn i e-post for å sende mottakeren til en nettside hvor de kan fullføre en handling (konvertering).

Lead: En potensiell kunde som blir generert når et markedsføringsinitiativ gjør det mulig å skaffe nyttig informasjon fra brukeren, slik at man får etablert kontakt.

Landing page/Landingsside: En nettside som brukes til å gi tilleggsinformasjon om produktene eller tjenestene dine.

List churn/Kundefrafall: Antall kontakter som har meldt seg av en tjeneste, f.eks. nyhetsbrev.

M

Marketing Automation: En programvare, verktøy eller teknologi som gjør automatisering mulig, basert på forhåndsdefinerte triggere.

Mailing list/E-postliste: Liste med adresser som periodisk mottar e-post fra en avsender.

Mail User Agent/E-postklient: Applikasjon som brukes til å lese e-post, f.eks. Gmail eller Outlook.

MX: En DNS-konfigurering som indikerer serveren som håndterer e-post i et domene.

Mobile Open Rate/Åpningsrate på mobil: Antall mottakere som har åpnet e-posten fra en mobil.

Målgruppe: En gruppe mennesker med felles interesse, geografi eller demografi som du ønsker å rette et budskap mot.

N

Nyhetsbrev: En type e-post som blir sendt med en gitt frekvens til en gitt gruppe mennesker. Skal være informative og forholdsbyggende, og tiltrekke flere personer til nettsiden din.

O

Organisk innhold: Innhold som ikke er sponset, promotert eller betalt for.

Open rate/Åpningsrate: Antall e-poster som blir åpnet delt på antall e-poster som har blitt sendt.

Opt-In: En registrering der en bruker frivillig oppgir e-posten sin for å motta din e-post-kommunikasjon.

Opt-Out: Når en kunde velger å ikke motta e-post-kampanjer.

P

PPC: Pay Per Click – En budstrategi basert på å betale per klikk din annonse får.

Phishing: Teknikk som brukes av spammere for å samle inn passord og få tilgang til data.

Personalisering: Inkludering av dine kunders data i din kommunikasjon, gjennom f.eks. å bruke ulike felter, bilder og ha dynamisk innhold tilpasset kunden.

Prospekt: En potensiell kunde som er virkelig interessert – i motsetning til Leads som er mulig interessert og kan være registrert for informasjon uten intensjon om å konvertere.

Privacy policy/Personvern: En uttalelse eller dokument som forklarer hvordan en organisasjon håndterer kunde- og ansattdata.

Plain text email/Ren tekst-e-post: En e-post uten HTML-koder.

Provider/Tilbyder: En tilbyder av internett- eller e-post-tjenester, også kjent som MSP (Mail Service Provider)

Pre-header: Den linjen med tekst som følger emnefeltet og burde inneholde ytterligere informasjon om innholdet i en e-post.

R

Rendering: Hvordan en e-post fremstilles på en spesifikk e-post-klient.

Re-engagement: En strategi som går ut på å reaktivere kunder som tidligere har vært engasjert, med målrettede reaktivering- eller remarketingkampanjer.

RSS/Levende bokmerker: Really Simply Syndication – En XML-basert standard som lar deg dele innhold på tvers av flere systemer.

Responsivt design: Design på en nettside som tilpasser seg størrelsen på enheten brukeren anvender. (OBS: Ikke det samme som mobilvennlig design).

S

SEO: Søkemotoroptimalisering – Å optimalisere innhold på f.eks. en netttside for å få en bedre posisjon i søkeresultatene.

Spam: Masseutsendelse av e-post til brukere som ikke har bedt om å motta slik informasjon.

Segmentering: En teknikk som lar deg dele kundebasen inn i mindre grupper basert på fellestrekk, som f.eks. alder, kjønn, geografi eller handlemønster.

Search Marketing/Søkemarkedsføring: Markedsføringsaktiviteter som retter seg mot tydelig tilstedeværelse i resultatene hos søkemotorer.

Spam trap/Spamfelle: En «felle» for spammere som består av e-postadresser som er veldig lik normale adresser, men som er laget for å bli fanget og brukt av spammere slik at de kan identifiseres og blokkeres.

SPF: Sender Policy Framework – En type autentifisering som lar deg sertifisere at IP-adressen til avsender er autorisert av avsenderens domene.

Subscriber/Abonnent: Brukere som har bedt om å motta e-post-kommunikasjon eller som har valgt å følge deg.

Spoofing: En teknikk som brukes av spammere for å sende meldinger under falskt navn.

Seed email: E-postadresser som er inkludert i en liste for eksempel pga. monitorering av leveringsevnen til meldingen, oppdage spam-aktiviteter, oppdage sendetiden til en server, tyveri elle liste-misbruk.

Soft Bounce: E-post der leveringen mislyktes pga. et midlertidig problem, som f.eks. full innboks.

T

Triggered email/Triggerutløst e-post: En e-post som blir sendt automatisk etter at en bruker utfører en spesiell handling som utløser en trigger.

Target: Mottakeren av en kampanje.

Tracking/Sporing: Teknologi som gjør det mulig å overvåke en brukers adferd.

Template/Mal: En grafisk mal som har et forhåndsdefinert oppsett.

Transactional emails/Transaksjonelle e-poster: All kommunikasjon med personalisert innhold som er sent automatisk etter at en bruker utfører en bestemt handling, f.eks. e-post når en ordre er gjennomført.

U

URL: Internettadressen til et innhold.

Unique click/Unike klikk: Antall individer som har klikket på en lenke i en e-post. (Inkluderer ikke flere klikk fra samme mottaker).

Unsubsrcibe rate/Avmeldingsrate: Antall brukere som melder seg av e-post-kommunikasjon, delt på antall mottakere.

USP: Unique Selling Proposition / Unique Selling Point – Faktorer som differensierer ditt produkt og/eller tjeneste fra konkurrentene.

V

Videoannonsering: Video annonsert ut mot spesifikke kanaler og målgrupper.

Les vårt blogginnlegg om videomarkedsføring ved å klikke her.

W

Webmail: Tjeneste som gir deg tilgang til e-posten din via en nettside.

Web Analytics/Webanalyse: Verktøy og teknikker som lar deg analysere besøkenes adferd.

White list/Hviteliste: En liste som inkluderer alle IP-adressene som er sertifisert som «gode», altså som ikke sender spam.

Web Bug/Usynlig sporingsbilde: Et usynlig objekt som lar deg sjekke brukerens surfevaner og annen info om deres aktiviteter på nett.

X

XLS: eXtensible Markup Language – Standarden for utveksling av strukturert informasjon.

Y

YouTube: En plattform for videodeling som byr på unike muligheter for videoannonsering.

Ø

Økt: Ofte omtalt som «sessions» på engelsk, og er antall ganger en person er aktivt inne på nettsiden din.

Ønsker du å komme i kontakt med oss i Blink Marked?

Har du spørsmål relatert til markedsføring eller våre tjenester? Ta en uforpliktende prat med oss. Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så snart vi får anledning.