Flyr du drone? Dette er de nye reglene

EU har vedtatt et nytt regelverk for flyving av droner. Fra 1.januar 2021 må alle dronepiloter registrere seg på www.flydrone.no samt gjennomføre et nettkurs med oppfølgende eksamen. Vi gir deg en oversikt over de viktigste endringene og hva du må gjøre for å fly drone på lovlig vis fremover.  

OVERSIKT OVER DE NYE DRONE-REGLENE

Registrering av dronen

I følge luftfartstilsynet skal det ikke lengre skilles mellom privat og kommersiell flyving av drone. Uavhengig av privat bruk eller i kommersiell sammenheng skal det nå registreres samt betales et årlig gebyr. Dette gjelder forøvrig også modellflyging.

Fra RO til kategorier

Til nå har vi brukt droneregelverket med kategoriseringene RO1 (registrerte droneoperatører) og RO2/RO3 (godkjente droneoperatører). Dette har vært forskrifter for luftfartøy uten fører om bord. For å kategoriseres som RO1-pilot måtte en organisasjon eller privatperson sende et deklareringsskjema til Luftfartstilsynet når de startet nyttebruk av droner. I denne kategorien var det færrest restriksjoner, mens RO2 og RO3 hadde flere spesifiserte tilleggskrav som definerte hvilken kategori du havnet under.

Nå går luftfartstilsynet vekk fra dette og innfører følgende kategorier; Åpen, spesifikk og sertifisert.

drone-kategorier

Åpen kategori

Åpen kategori innebærer lavrisiko-operasjoner med mindre droner innenfor bestemte rammer. Følgende bestemmelser gjelder:

  • Dronen må veie mindre enn 25 kg.
  • Dronen skal ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. Høydebegrensningen på 120 meter er oppgitt som avstand fra nærmeste punkt på jordoverflaten. Det vil si at du kan fly dronen på fjelltopper og over klipper, så lenge det er maks 120 meter til nærmeste landingspunkt.
  • Dronen skal være i synsrekkevidde (VLOS/Visual Line of Sight)
  • Det skal ikke fraktes farlig gods og det skal heller ikke slippes noe frakt under flygingen
  • Dronen skal ikke fly over folkemengder
Drone-avstand-120-meter

Tilleggsbestemmelser

Det er i tillegg bestemt at du må registrere deg på www.flydrone.no dersom dronen veier mer enn 250 gram, eller har kamera. Skal du fly drone som veier mer enn 250 gram, må det altså gjennomføres et nettkurs samt en eksamen. Operatøren er også pliktet til å merke dronen(e) med operatørnummer.

For å fly drone, må du være minst 16 år. Er du yngre enn 16 år, og har tatt nettkurs og netteksamen, kan du fly drone under veiledning fra en person som er 16 år eller eldre som har tatt kurs og eksamen.

Åpen kategori deles inn i tre underkategorier; A1, A2 og A3.

A1-A2-A3

Samferdselsdepartementet har vedtatt ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet. Fra 1. januar 2021 gjelder følgende gebyr:

  • For registrering som droneoperatør betales et årlig gebyr på kr 180,-
  • For eksamen i underkategori A2 skal det betales gebyr på kr 1400,-
  • For godkjenning som droneoperatør i spesifikk kategori skal det betales gebyr etter regning. Godkjente operatører med driftstillatelse i spesifikk kategori skal betale kr 20 000,- årlig.
  • Godkjennelsesgebyr for LUC i spesifikk kategori skal betale gebyr etter regning. Årsgebyret er fastsatt kr 40 000,-

Samferdselsdepartementets endring i forskriften kan leses i sin helhet på lovdata.no

God flyging i 2021!

Ønsker du å komme i kontakt med oss i Blink Marked?

Har du spørsmål relatert til markedsføring eller våre tjenester? Ta en uforpliktende prat med oss. Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg så snart vi får anledning.